การใช้สารที่ได้จากการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียกรดแลคติคในการลดการเกิดสีน้ำตาลในหน่อไม้สดตัดแต่ง