การศึกษาเศษส่วนต่อเนื่องบน Rational Torsion

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.แคทลียา ดาวสุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Thomas A. Schmidt, "Continued fractions for rational torsion", Journal of Number Theory, ปีที่ 189, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 115-130