การเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทีมสำหรับการจัดวางตำแหน่งเชิงรุกในเครื่อง ISA bond