การใช้ประโยชน์จากไม้ไทยเพื่อผลิตไม้ชิพในการรมควันอาหาร