การพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้าสต้าจากแป้งข้าวเสริมคุณค่าโภชนาการ

Publish Year International Journal 2
2018 exChutima Mattar, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Development of calcium enriched rice pasta by extrusion process", Journal of Food Science And Agricultural Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ Spcl. Iss., ธันวาคม 2018, หน้า 79-85
2018 exArunwadee Sukchum, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Addition of dietary fiber for enriched nutrition of gluten-free Macaroni", Journal of Food Science And Agricultural Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ Spcl. Iss., ธันวาคม 2018, หน้า 86-92