การวิจัยการจัดการของเสียและการดำเนินงานระบบฝังกลบมูลฝอยที่เหมาะสมในประเทศไทย

Publish Year International Journal 5
2021 exดร.คมศิลป์ วังยาว, exนายนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Methane and nitrous oxide emissions from shallow windrow piles for biostabilisation of municipal solid waste", Journal of the Air & Waste Management Association, ปีที่ 71, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 650-660
2020 exนายนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exTomonori Ishigaki, exSatoru Ochiai, exMasato Yamada, "Greenhouse gas emission from windrow pile for mechanical biological treatment of municipal solid wastes in tropical climate", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 383-395
2019 exนายนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exดร.คมศิลป์ วังยาว, exDr. Kazuto Endo, exDr. Tomonori Ishigaki, exDr. Masato Yamada, "The effectiveness of passive gas ventilation on methane emission reduction in a semi-aerobic test cell operated in the tropics", Waste Management, ปีที่ 87, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019, หน้า 954-964
2018 exYuka Ogata, exTomonori Ishigaki, exYoshitaka Ebie, exนายนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, exน.ส. ชญานิษฐ์ วิทยาภิรมย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exMasato Yamada, "Design considerations of constructed wetlands to reduce landfill leachate contamination in tropical regions", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2018, หน้า 1961-1968
2017 inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJarudej Asingsamanunt, exSupachot Srisawat, exJeerattikul Kaharn, exBundit Inseemeesak, exPhatavee Phasee, exChanoknunt Khaobang, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Municipal Plastic Waste Composition Study at Transfer Station of Bangkok and Possibility of its Energy Recovery by Pyrolysis", Energy Procedia, ปีที่ 107, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 222-226
Publish Year International Conference 1
2020 exPanida P., exSirintornthep Towprayoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exPatumsawad S., exWangyao K., "Effect of Intermittent Negative Ventilation in Biodrying Process for Treating Pre-Shredded Waste", 10th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2020), 7 - 9 มกราคม 2020, Kyoto ญี่ปุ่น