ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก โครวการกาญจนาภิเษก