การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองและโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อลดข้อบกพร่องด้านสีในกระบวนการผลิตหนังสัตว์หุ้มเบาะรถยนต์