การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรด้วยเทคนิคการจับก้อนด้วยไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม