การควบคุมโรคแอนแทรกโนสมะม่วงพันธุ์เออร์วินโดยการพ่นสารสกัดจากเมล็ดมะยงชิด

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแพรวพรรณ จอมงาม, exChing-Chang SHIESH, "Control of Anthracnose on ‘Irwin’ Mango Fruit by Spraying Marian Plum Seed Extract", The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017), 28 - 29 มีนาคม 2017, ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ประเทศไทย