เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (ที เอ็ม อาร์) แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง สำหรับการเพิ่มปริมาณการผลิตนมดิบของกลุ่ม