สมบัติการดูดซับน้ำของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในบริเวณชาลเมือง ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย