การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้อากาศและระดับไบโอตินต่อการผลิตกรดกลูตามิก การศึกษายีน phosphoenolpyruvate carboxylase, pyruvate carboxylase และlactate dehydrogenase ใน Corynebacterium glutamicum สายพันธุ์ DS50, CS176 และสายพันธุ์กลาย UV-BB9