การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดซักซินิคโดยCorynebacterium glutamicum สายพันธุ์ที่คัดแยกได้ในประเทศไทย