ผลของการเตรียมและโครงสร้างขนาดเล็กของท่อนาโนไททาเนีย ที่ถูกเติมด้วยโลหะเงิน