การพัฒนาสูตรผสมจากสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ผัก Spodoptera Liura (Lepidoptera : Noctuidae)