การผลิตกระดาษแผ่น ผลิตภัณฑ์แผ่นมาร์คหน้าและเส้นใยวิศวกรรมนาโน จากเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่เพื่อการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

Publish Year International Journal 5
2020 exWasan Leelawanachai, exNattapol Dedruktip, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Energy-Absorption Ability of Embedding Whisker Alumina Fiber into Natural Rubber Composite for Insulation Applications", Materials Science Forum, ปีที่ 987, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 47-52
2020 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exNathawith Ratchatawatanapipat, exKunanya Kongpaopong, "Lightweight Cellular Glass Composite from Eggshell and Glass Cullet Powder for Insulation and Bioactive Glass Applications", Key Engineering Materials, ปีที่ 858, ฉบับที่ -, มีนาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 151-156
2019 exNussara Soontorntepwarakul, ex Neeranuch Wangrungroj, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Adsorption of Biocellulose Nanofiber Tissue Engineering from Acetobacter Xylinum (Acetobacteraceae) Embedded Eggshell Membrane via Fermentation Process", Modern Applied Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 10, กันยายน 2019, หน้า 11-25
2019 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Carbon and Carbon Nanotube Drug Delivery and Its Characterization, Properties, and Applications", NANOCARRIERS FOR DRUG DELIVERY: NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY IN DRUG DELIVERY , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2019, หน้า 451-467
2019 exPoramin Bunprasert, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "EMBEDDED PARTICULATE BIOMATERIALS AS DIELECTRIC FILLERS IN ELECTROACTIVE NATURAL RUBBER COMPOSITES", Rubber Chemistry and Technology, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019 - มกราคม 2020, หน้า 1-42