ระบบสังเกตการณ์กิจกรรมภายในบ้านโดยใช้โทรศัพท์มือถือ

Publish Year International Conference 1
2017 inนายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์, อาจารย์, exIosif Mporas, exReza Sotudeh, "ระบบสังเกตการณ์กิจกรรมภายในบ้านโดยใช้โทรศัพท์มือถือ", 13th IEEE Colloquium on Signal Processing and its Applications (CSPA 2017), 10 - 12 มีนาคม 2017, มาเลเซีย