ผลการเสริม 1, 25 (OH)2 D3-glycoside ในอาหารที่มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสระดับต่ำต่อสมรรถภาพการผลิต คุณลักษณะกระดูกและการย่อยได้ของโภชนะในไก่เนื้อ