สมบัติการดูดซับน้ำของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในบริเวณชานเมือง ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย