การพิสูจน์หน้าทีของเอนไซม์โมโนลิกนอลเบตา-กลูโคซิเดสของข้าวในอะราบิดอพซิสบีกลู45 กลายพันธุ์