การปรับปรุงสถานีงานตรวจสอบและซ่อมแซมหลอดด้าย เพื่อลดความเมื่อยล้าของพนักงานปฎิบัติ โดยใช้หลักการยศาสตร์