การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนควงร่วมกับร่องบนแผ่นดูดซับความร้อน

Publish Year International Journal 1
2019 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer in solar receiver heat exchanger with combined punched-V-ribs and chamfer-V-grooves", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 143, ฉบับที่ 118441, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-15