การแยกและศึกษาสมบัติของ polygalacturonase-inhibiting protein (PGIP) จากเมล็ดถั่วเขียว และศึกษาอิทธิพลต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเหลือง