โครงการศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ: พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2)

Publish Year International Patent 1
2018 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "แอปพลิเคชั่นเฝ้าระวังติดตามสถานการรณ์พิบัติภัยดินถล่ม", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2018