การวัดมุมเอียงของพื้นผิวโดยเครื่องออโตคอลิเมเตอร์ ที่ดัดแปลงให้ควบรวมกับมาตรแทรกสอดแบบฟิซโซ