ระบบติดตามสภาพชายฝั่งทะเลผ่าน Smartphone

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex วรพล เรืองศรี, "วิธีวัดรูปตัดชายหาดแบบต้นทุนต่ำ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 22, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย