ระบบนำส่งขนาดนาโนสำหรับสารเภสัชรังสี

Publish Year International Journal 3
2021 exTheeranan Tangthong, exThananchai Piroonpan, exVelaphi C Thipe, exMenka Khoobchandani, exKavita Katti, exKattesh V Katti, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Water-soluble chitosan conjugated DOTA-bombesin peptide capped gold nanoparticles as a targeted therapeutic agent for prostate cancer", Nanotechnology, Science and Applications, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 69-89
2021 exTheeranan Tangthong, exThananchai Piroonpan, exVelaphi C Thipe, exMenka Khoobchandani, exKavita Katti, exKattesh V Katti, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Bombesin peptide conjugated water-soluble chitosan gallate – A new nanopharmaceteutical architechture for the rapid one-pot synthesis of prostate tumor targeted gold nanoparticles", International Journal of Nanomedicine , ปีที่ 16, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 6957-6981
2016 exWongkrongsak, Soraya, exTangthong, Theeranan, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Electron beam induced water-soluble silk fibroin nanoparticles as a natural antioxidant and reducing agent for a green synthesis of gold nanocolloid", RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, ปีที่ 118, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 27-34