พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในหนองหารสู่การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน