อุตสาหกรรมรถตัดอ้อยและการลงทุนในรถตัดอ้อยเพื่อการพัฒนาธุรกิจไร่อ้อยอย่างยั่งยืน