การศึกษาแบบเฟิร์สพรินซิเพิลของเบริลเลียมในทับทิม สําหรับการพัฒนาสีด้วยการใส่เบริลเลียม