งานวิจัยความร่วมมือเพื่อศึกษาสารไล่ยุงเพื่อป้องกันยุงกัด