การทำให้รำข้าวคงตัวและการสกัดน้ำมันรำข้าวบีบเย็นที่มีออริซานอลสูงโดยการให้ความร้อยแบบโอห์มมิค

Publish Year International Journal 2
2021 exSangpradab, J, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exHuang, TC, "Ohmic Heating-Aided Mechanical Extraction of Gamma-Oryzanol and Phytosterols in Rice Bran Oil", FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, ปีที่ 14, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 1542-1554
2021 exMoreno, J.P.C., inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, "Stabilization of rice bran using ohmic heating or ultra-superheated steam", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 816-825
Publish Year International Conference 1
2017 exJUAN PABLO CAMPOS MORENO, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, "Comparative Effects of Conventional and Ohmic Heating Methods on Stabilization of Rice Bran", The 8th Shelf Life International Meeting (SLIM 2017), 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย