การทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันโรคบิดของผลิตภัณฑ์น้ำมันอบเชยจีนชนิดละลายน้ำทั้งในรูปเดี่ยวและส่วนผสมกับแคมเฟอร์ในไก่เนื้อ