"การวิเคราะห์คลังข้อมูลกลุ่มคำศัพท์ ประเภทและหน้าที่ของกลุ่มคำศัพท์เกิดร่วม เกาะกลุ่มละสี่คำ จาก 100 สุนทรพจน์ของบุคคลสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน10 ประเทศ"

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "Study of Fictional Categorization of Four-Word Lexical Bundles in Ten ASEAN Key persons’ One Hundred Written-speech Discourses.", The 55th KU Annual Conference 2017 in Education Humanities and Social Sciences, Bangkok, Thailand., 21 - 22 เมษายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย