คุณค่าตราสินค้าตราสินค้ากับความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร