คุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนต์ของลิกนินจากลำต้นปาลม์น้ำมันภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำและการกำจัดลิกนินเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล