การวิจัยพื่้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Journal 10
2021 exImboon WONGTHAWEEWATANA, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exIssara SARAMALA, exKittiwut Kasemwong, "Production of milk analogues from rice bran protein hydrolysate using the subcritical water technique", Food Science and Technology , ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 722-729
2021 exOpor Laosiriwut, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exChen-Guang Liu, exFeng-Wu Bai, exYusuf Chisti, "Process Simulation of Ethanol Production from Jerusalem Artichoke Stalk", IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 1665-1674
2021 exAfrasiab Khan Tareen, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exImrana Niaz Sultan, exMuhammad Waseem Khan, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Cellulase addition and pre-hydrolysis effect of high solid fed-batch simultaneous saccharification and ethanol fermentation from a combined pretreated oil palm trunk", ACS Omega, ปีที่ 6, ฉบับที่ 40, ตุลาคม 2021, หน้า 26119-26129
2021 exOpor Laosiriwut, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Process simulation of ethanol production from oil palm trunk", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 927-935
2020 exSultan I.N., inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Heterologous Cellulase Genes Expression and Post-Translational Modifications Analysis of Recombinant Saccharomyces cerevisiae", International Journal on Emerging Technologies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, มิถุนายน - สิงหาคม 2020, หน้า 180-187
2020 exAfrasiab Khan Tareen, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of alkaline hydrogen peroxide pretreatment to enhance enzymatic hydrolysis and phenolic compounds of oil palm trunk", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2020, หน้า 1-12
2020 exPunika Puengprasert, exTanida Chalobol, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exChen-Guang Liu, exXin-Qing Zhao, exChularat Sakdaronnarong, "A combined cellulosic and starchy ethanol and biomethane production with stillage recycle and respective cost analysis", Renewable Energy, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 444-455
2020 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exChularat Sakdaronnarong, exMonsikan Vilaipan, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Techno-Economic Analysis for Bioethanol Plant with Multi Lignocellulosic Feedstocks", International Journal of Renewable Energy Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2020, หน้า 319-328
2019 exNatchanok Pangsang, exUdomsin Rattanapan, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exChen-Guang Liu, exXin-Qing Zhao, exFeng-Wu Bai, exChularat Sakdaronnarong, "Chemical-free fractionation of palm empty fruit bunch and palm fiber by hot-compressed water technique for ethanol production", Energy Reports, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 337-348
2019 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exW. Limniyakul, exS. Wanganusorn, "Application of Reactive Distillation for Biodiesel ProductionEnhancement: An alkyl process", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, หน้า 303-312
Publish Year National Journal 1
2018 exDarunwan Chuenbubpar , inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exPanuwat Tohsakul, "Plant-wide Process Simulation of Ethanol Production from Empty Fruit Bunch", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 53-61
Publish Year International Conference 2
2022 exAgung Wibowo, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exVerawat Champreda, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัชพล เจียรสำราญ, อาจารย์, "Utilization of Sugarcane Trash for Nanocrystalline Cellulose Production", Thai Society for Biotechnology (TSB) International Conference Online 2022 "Challenging Biotechnology and Disruptive Solutions: Inspirational Tools toward Sustainability" , 29 เมษายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exBantita Chomphutong, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัชพล เจียรสำราญ, อาจารย์, "Kinetic Modeling of Renewable Diesel from Stearic Acid in MATLAB", Thai Society for Biotechnology International Conference Online “Green Energy & Zero Waste Society” , 2 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย