การศึกษาความสามารถในการย่อยได้ในกระเพาะรูเมนของวัตถุดิบผสมน้ำกากผงชูรสโดยวิธี in sacco ในโคเนื้อ