การศึกษาการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อนเข้ากับโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค