ทัศนคติ ความพึงพอใจ การมีส่วนร่วม และความผูกพันต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ของประชากรในชุมชนโดยรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2559