งานที่ปรึกษาอาคารเขียวตามเกณฑ์ LEED 2009 for Commercial Interiors โครงการงานตกแต่งภายในสำนักงานใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อาคาร M-Tower ส่วนงานระบบประกอบอาคาร