การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ บริษัท อัลตา เวิร์ค จำกัด