ปัจจัยทีมีผลต่อการอยู่อาศัยของหิ่งห้อยน้ำกร่อย Pteroptyx spp. ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

Publish Year International Journal 4
2020 exJeffrey A. Harvey, exRobin Heinen, exInge Armbrecht, exYves Basset, exJames H. Baxter-Gilbert, exT. Martijn Bezemer, exMonika B?hm, exRiccardo Bommarco, exPaulo A.V. Borges, exPedro Cardoso, exViola Clausnitzer, exTara M. Cornelisse, exElizabeth E. Crone, exMarcel Dicke, exKlaas Douwe B Dijkstra, exLee A. Dyer, exJacintha Ellers, exThomas Fartmann, exMatthew Lewis Forister, exMichael J. Furlong, exAndres Garcia-Aguayo, exJustin Gerlach, exRieta Gols, exDave Goulson, exJan Christian Habel, exNick M. Haddad, exCaspar A. Hallmann, exS?rgio S. Henriques, exMarie E. Herberstein, exAxel Hochkirch, exAlice Catherine Hughes, exSarina J. Jepsen, exThomas Hefin Jones, exBora Mehmet Kaydan, exDavid Kleijn, exAlexandra Maria Klein, exTanya M. Latty, exS. R. Leather, exSara M. Lewis, exBradford C. Lister, exJohn E. Losey, exElizabeth C. Lowe, exCraig R. Macadam, exJames Montoya-Lerma, exChristopher D. Nagano, exSophie Ogan, exMichael Christopher Orr, exChristina J. Painting, exThai Hong Pham, exSimon Geoffrey Potts, exAunu Rauf, exTomas L. Roslin, exMichael J. Samways, exFrancisco S?nchez-Bayo, exSim A. Sar, exCheryl B. Schultz, exAnt?nio Onofre Soares, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exTeja Tscharntke, exJason M. Tylianakis, exKate D.L. Umbers, exLouise E. M. Vet, exMarcel E. Visser, exAnte Vujic, exDavid L. Wagner, exM. F. WallisDeVries, exCatrin Westphal, exThomas E. White, exVicky L. Wilkins, exPaul H. Williams, exKris A.G. Wyckhuys, exZengrong Zhu, exHans de Kroon, "International scientists formulate a roadmap forinsect conservation and recovery", Nature Ecology & Evolution , ปีที่ 4, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 174-176
2020 exSara M. Lewis, exCHOONG HAY WONG, exAVALON C.S. OWENS, exCANDACE FALLON, exSARINA JEPSEN, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exChiahsiung Wu, exRAPHAEL DE COCK, exMARTIN NOV?K, exTania L?pez-Palafox, exVERONICA KHOO, exJ. MICHAEL REED, "A Global Perspective on Firefly Extinction Threats", BioScience, ปีที่ 70, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 157-167
2020 exสรญา ใจกล้า, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Biology and rearing technique for the mangrove firefly, Pteroptyx valida (Coleoptera: Lampyridae) Olivier, with discussion of additional instar in female", Journal of Asia-Pacific Biodiversity, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 367-371
2020 exสรญา ใจกล้า, exSara M. Lewis, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Distribution, abundance, and habitat characteristics of the congregating firefly, Pteroptyx Olivier (Coleoptera: Lampyridae) in Thailand", Journal of Asia-Pacific Biodiversity, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 358-366
Publish Year International Trademark 2
2019 exสรญา ใจกล้า, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ชุดอุปกรณ์เลี้ยงหิ่งห้อย", Kasetsart University, 2019
2019 exสรญา ใจกล้า, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "สูตรเจลสำหรับเลี้ยงหิ่งห้อย", Kasetsart University, 2019