การศึกษาและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบคู่ขั้วยื่นสำหรับพลังงานลมที่มีความเร็วต่ำ

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

  • inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี