สูตรชัดแจ้งสำหรับจำนวนฟิโบนักซีอันดับ k และบทประยุกต์

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Fibonacci p-numbers and Pascal's triangle", Cogent Mathematics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1264176, พฤศจิกายน 2016