การตรวจและวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ทนต่อยาปฏิชีวนะในแผ่นใยขัดล้างจาน