การวิจัยแบบบูรณาการสำหรับการพัฒนาการควบคุมไวรัโรคติดเชื้อสอุบัติใหม่โดยมีแมลงเป็นพาหะในเอเชีย

Publish Year International Journal 2
2020 exRyusei Kuwata, exShun Torii, exHiroshi Shimoda, ex Supriyono, inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Hitoshi Takemae, ex Reu Caesar James Taga Bautista, exValeen Drex Bendette Mendio Ebora, ex Jose Alexander Cabiling Abella, exAlan Payot Dargantes, ex Upik Kesumawati Hadi, exAgus Setiyono, exEmmanuel Tugbang Baltazar, exLuzviminda Tadeja Simborio, ex Srihadi Agungpriyono, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, ex Eiichi Hondo, exKen Maeda, "Distribution of Japanese Encephalitis Virus, Japan and Southeast Asia, 2016–2018", emerging infectious diseases, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 125-128
2018 exKuwata, R, exShimoda, H, inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoguchi, K, exYonemitsu, K, exMinami, S, exSupriyono, exTran, NTB, exTakano, A, exSuzuki, K, exNemoto, M, exBannai, H, exYokoyama, M, exTakeda, T, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exMaeda, K, "Getah virus epizootic among wild boars in Japan around 2012", ARCHIVES OF VIROLOGY, ปีที่ 163, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2018, หน้า 2817-2821