สารสกัดจากเทียนบ้านที่มีผลต่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์

Publish Year International Journal 1
2020 exRasaya Pinyapap, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวมินตา ชัยประสงค์สุข, อาจารย์, "Effects of Garden Balsam (Impatiens balsamina L.) Extracts on Fungal Infection of Rice", NU. International Journal of Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 37-47