การประเมินประสิทธิภาพและศึกษาคุณสมบัติทางโมเลกุลของเปปไทด์บริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและต้านมะเร็งจากเมล็ดข้าวพันธุ์ไทย